KaiHaavisto Suoraa puhetta

Itsenäisyyspuolueen arvot -ja tavoitteet

Olemme luoneet selkeämmän kuvan niistä arvoista -ja tavoitteista, joita ajamme. Ohessa päivitetty versio:

Itsenäisyyspuolue on perustettu yhteisten päämäärien ja arvojen tavoittelemiseksi. Tällä sivulla kerromme arvoista ja tavoitteistamme. Voit ladata dokumentin tulostettavassa PDF-muodossa täältä.

IPU – Itsenäisyyspuolue haluaa olla edelläkävijä. Maamme on nyt sellaisessa tilassa, jossa vaaditaan todellisia tekoja ja yhteistoimintaa – jopa yli puoluerajojen. Puheiden sijasta vaaditaan tekoja. IPU haluaa olla edelläkävijä ja tarjoaa rungoksi ja raamiksi uutta rakentamisen eheyttämisopasta – kaikkien saataville.

Kukaan tai mikään ei koskaan tee lopullisesti valmista – kehitystä on niin evoluutiona kuin ihmisten tuote- ja palveluideoiden tuottamisina. Nyt voimme rakentaa IPU:n kanssa yhdessä tien, jota pitkin on turvallista kulkea ja se sietää tien parantamisen, selkiyttämisen ja ohjastamisen pitkin sitä ajomatkaa, mitä me kutsumme yhdessä olemisen yhteiskuntaelämäksi.

 Tule mukaan ja arvioi, kritisoi sekä kehitä ”yhteiskuntatietämme”. Toivottavasti mahdollisimman moni olisi tässä aktiivisena – tätä me myös kutsumme kansalaistemme suoran vaikuttamisen tieksi, olla mukana – yhdessä muiden kanssa tekemässä päätöksiä kehityskulkuun.

 Tavoitteemme on saada IPU – tieohjelma versioon 1.0 vuoden 2015 loppuun mennessä, jonka jälkeen sitä rakennetaan suoran kansandemokratian nimissä – suoran kansanäänestyksen ja –osallistumisen mukaisesti enemmistöä aidosti kunnioittaen. Haluamme antaa vain raamituksen, ja tarkennukset esittää kansakunta, joka omassa arkielämässään parhaiten rakentaa sitä tavallista elämää, joka luo yhteenkuuluvuutta ja hyväksytyksi tulemista.

Seuraavassa muutamia tärkeimpinä pitämiämme arvoja ja tavoitteita:

1. Suomesta itsenäinen eurooppalainen valtio

Suomi on eurooppalainen valtio. Olemme erottamaton osa Eurooppaa ja sen arvomaailmaa. Eurooppa on moniarvoinen, suvait­se­vainen ja solidaarinen itsenäisten valtioiden luoma idea yhteisestä historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Pohjoismaat, Suomi niiden mukana, edustavat maailmassa tärkeitä arvoja.

Euroopan sisällä rahaliitto ja EU ovat vaikeuksissa. Ne johtivat velkakriisiin ja massa­työttömyyteen. Rahaliittoon ja Euroopan Unioniin kuulumattomat maat pärjäävät globaalissa kilpailussa. Mitä arvoja ja kenen etuja euro ja EU edustavat?

Suomen on seurattava menestyvien itsenäisten eurooppalaisten valtioiden esimerkkiä. Poliittinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus tuo työtä, turvaa ja demokratiaa. Haluamme moniarvoisen, demo­kraattisen Euroopan. Se perustuu eurooppalaiselle yhteistyölle, ei keskitetylle vallalle, epädemokraattiselle päätöksenteolle tai yhteiselle rahalle.

Haluamme Suomesta itsenäisen eurooppalaisen valtion. Lue lisää.

2. Demokratia

Itsenäisyyden palauttaminen ei riitä turvaamaan suomalaisten tulevaisuutta. Yhteis­kuntamme perustuu edelleen jäykkään ja keskitettyyn virkamies­valtaan. Ihmiset eivät pääse mukaan päätöksentekoon. Kuntia yhdistetään samalla, kun palveluita niputetaan suuremmiksi ja suuremmiksi yksiköiksi. Paikallisen vuoro­vaikutuk­sen tilalle tulevat massatuotanto­ketjut, kasvottomat keskukset ja niitä ohjaavat eliittivirkamiehet. Pakkokunta­liitokset ja SOTE-uudistus ovat ajaneet Suomea yhä pidemmälle keskusjohtoiseen maailmaan. Suomesta on tullut jättimäinen keskitetyn valtiovallan mallimaa.

Voimme muuttaa suuntaa. Suomesta on tehtävä osallistuvan demokratian edelläkävijämaa. Kannatamme sitovia kansallisia ja paikallisia kansanäänestyksiä. Emme halua keskittämisen ja yksityistämisen jatkuvan. Tavoit­teenamme on paikallinen ja hajautettu päätöksenteko sekä keskitetyn vallan vähentäminen. Maat, joissa päätösvalta on hajautettu ja se toimii paikallisella tasolla, menestyvät. Suomen ei tarvitse olla monokulttuuri, jossa on vain yksi, ylhäältä annettu totuus. Lue lisää.

3. Tiede ja taide

Tieteen ja taiteen saavutuksia hyödyntävät seuraavat sukupolvet. Haluamme jättää lapsillemme paremman maailman—siksi teemme tiedettä ja taidetta. Tieteen ja taiteen alistaminen talouden ja politiikan muotisuuntauksille oli virhearvio, joka on romuttanut kulttuurimme perustaa. Tutkijoiden ja taiteilijoiden aikaa ei voi tuhlata poliitikkojen tai virkamiesten mielistelemiseen. Loputon rahahakemusten kynäileminen on saatava loppumaan. Yliopistojen ja taidelaitosten riippumattomuus poliittisesta ja taloudellisesta vallasta on palautettava varauksettomasti. Niiden on samalla sitouduttava pitkän aikavälin tavoitteisiin ja toimintaan. Riippumattomuutta vastaan tieteen ja taiteenharjoittajien on situduttava luovuttamaan osaamisensa yhteiskunnan muiden toimijoiden käyttöön. Lue lisää.

4. Luonto ja kestävät arvot

Länsimainen elämänmuotomme on sidottu kasvuun ja aineelliseen kulutukseen. Ympäristömme ei kestä näin yksipuolista ajattelua. Kokonaistuotanto, BKT, mittaa vain yhtä osaa todellisuudesta. Tulonjako, ympäristön tila ja ihmisten perustarpeiden toteutuminen kuuluvat yhtä lailla ihmisten kokemusmaailmaan. Ihmisillä on muitakin kuin vain aineellisia tarpeita. Näitä kaikkia voidaan mitata aidon kehityksen mittarilla (ns. GPI-mittari). Pelkkä aineellinen kulutus tai rajaton kasvu ei riitä—eikä voi jatkua loputtomasti.

Puhdas kotimainen ruoka on yksi tärkeinä pitämistämme arvoista. Energian tuottamisessa on tähdättävä kotimaiseen energiatuotantoon. Suomella on maalämpöä, tuulivoimaa, biokaasua, aurinkoenergiaa ja metsää. Näin Suomeen saadaan työtä—tulevaisuudessakin. Omavaraisuus tuo myös turvallisuutta. Lue lisää

5. Puolueettomuus ja kansainvälisyys

Suomi on yhä turvallinen maa. Maaperällämme ei ole vieraan vallan sotilaita. Emme lähetä lapsiamme sotaan. Se voi tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta ei ole itsestäänselvyys. On aikaisempien sukupolvien ansiota, että meillä on turvallinen koti. Se on helppo menettää. Kannatamme sotilaallista liittoutumattomutta ja puolueettomuutta. NATO-jäsenyyttä on vastustettava ja kumppa­nuus­sopimukset on purettava. Emme halua maahamme vieraan vallan sotilastukikohtia. Suomen puolustaminen ja yhteiskunnan toiminnan varmistaminen poikkeusoloissa kuuluu omille puolustus­voimille, jotka on pidettävä riippumattomina, vahvoina ja toimintakykyisinä. Lue lisää.

6. Työ ja toimeentulo

Globalisaatio ja automatisaatio ovat muuttaneet työn luonnetta. Työtä ei enää synny lupauksilla. Perinteinen palkkatyö, eläkevirat ja monet kokonaisen työtehtävät ovat katoamassa. Mitä tämä on tarkoittanut sinun elämässäsi? Suomalainen malli, jossa työttömät jätetään työn ulkopuolelle erilaisten passivoivien tukien varaan samalla, kun yhä pienempi eliitti nauttii valtion huippuvirkojen eduista, kuului menneeseen maailmaan. Ratkaisu on perustulomalli, jossa työn tekeminen, uuden oppiminen tai yrityksen perustaminen ei ole koskaan kannattamatonta. Malli yhdistää ihmisen perusoikeuksia kunnioittavan arvomaailman yksityiseen toimeliaisuuteen. Lue lisää.

Yhteisen valuutan vuoksi monet Euroopan maat kärsivät velkakierteestä ja massatyöttömyydestä. Siksi oma raha on kaiken lähtökohta. Rahapolitiikkaa on aina ollut työllisyyden hoidossa avaintekijä. Itsenäisyyspuolue kannattaa oman rahan palauttamista.Lue lisää.  

Lopuksi:

Oman rahan palauttaminen vaatii puolueettoman tutkimuksen niistä kustannuksista ja velvoitteista, jota se tuo mukanaan. Oma valuutta tuo myös kuluja ja maksaa sekin. Toisaalta olemme menettäneet enemmän rahaa kuin olemme saaneet hyötyä. Ruotsi pärjää omalla valuutalla ja on paljon hyvinvoimampi maa tällä hetkellä kuin Suomi. Asiat pitää avoimesti tutkia ja tehdä selvitys. Viron talous kaatusi jos EU lopettaisi Viron keiniotekoisen talouden pitämisen ylhäällä. Viro saa enemmän EU:lta kuin maksaa sinne. Siksi siellä pystytään antamaan yrityksille erilaisia etuja. Suomi maksaa enemmän ja saa vähemmän. Mainittavaa on myös se, että Suomi maksaa Englannin puolesta noin 300 miljoonaa vuodessa. Jotain pitää tehdä ja nopeasti!

Euron myötä korot ovat pysyneet alhaisina ja moni euroa puolustava viittaakin tähän korkojen alhaisuuteen puolustuksena. Mutta tosiasaiassa alhaiset korot ovat vain keinotekoisesti pidetty alhaalla. Kaikki muu on kallistunut. Kumpi on siis parempi? Pitää korko keinotekoisesti alhaalla ja nostaa kulutus- ja muiden hyödykkeiden varjolla hintoja, vai tehdä toisinpäin? 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Onnea ja menestystä vaaleihin Ipulle.

Käyttäjän TaunoVornanen kuva
Tauno Vornanen

Yhdelläkään muulla puolueella ei ole selkeää ohjelmaa Suomen palauttamiseksi tasapainoon. Aivan varmasti,siis aivan varmasti meidän käy huonosti,jos annamme noiden poikasten uhoilun jatkua. Usko itsenäiseen Suomeen onneksi koko ajan lisääntyy Itsenäisyyspuolueeseen liittyvien avulla. Meitä yritetään piilotella,eikä päästetä esittämään mielipiteitämme valtapuolueiden joukkoon. Tämä kertoo sen,kuka mediaa johtaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset