KaiHaavisto Suoraa puhetta

Kaikki blogit puheenaiheesta Tuottavuus

Miksi kiky tai palkkatuki työllistävät?

Kikyn työllisyysvaikutuksista riittää keskustelua, mutta harva tuntuu miettivän sitä, miten kiky tai vaikkapa palkkatuki toimivat työllistävän yrityksen näkökulmasta katsottuna. Taulukossa 1 on kuvattu kuvitteellisen yrityksen 5 työntekijän keskimääräinen tuotto kappaleina päivässä, sekä laskettu sen jälkeen paljonko kukin työntekijä tuottaa lisäarvoa päivässä ja kuukaudessa. Taulukosta nähdään, että yritys on näiden työntekijöiden panoksella kannattava.

”Hyvä orja” ja ”paha orja” sekä arvoladatut päämäärät.

Tuottavuus on sitä parempi, mitä vähemmällä voimavaralla suhteessa käytettyyn aikaan voidaan tuotteita sekä palveluita toteuttaa tietenkin tietyllä laatuvaraumalla varmistettuna.

Onko maailmankaupalla tarkkaavaisuushäiriö?

Eräs keskeisimpiä tuottavuuden nostamisen keinoja on ollut nopeammat liikenneyhteydet, jotta työntekijöiden saatavuus olisi yrityksille mahdollisimman laajaa sekä kustannukset mahdollisimman matalia.

Tuottavuus ja valtio - Kenen valta?

Silloin, kun sukupuolielimetkin ovat kansanvaltaisen vehkeilyn välineenä, on tuottavuus nostettava uudelle tasolle.

Ja niin myös ihminen itse on häväistynä karsinassa, niin kuin poikinut lehmä, jonka tuoton korjaavat raavaat miehet vasikan sijaan.

Tuottavuus, kehitys ja kasvu on sidottuna näihin tuotannollisiin tekijöihin, jota ihminen edustaa, mutta jonka ylin valta ei ole koskaan ihmisellä itsellä, vaan valtiolla taikka rahavallalla.

Työpahoinvointi maksaa 25 miljardia

Nykytyöntekijä on työllistetympi kuin koskaan. Samalla heiltä odotetaan paljon enemmän kuin aikaisemmilta sukupolvilta. Joka neljäs suomalainen kärsii työuupumuksesta samaan aikaan, kun reilusti yli puolet työntekijöistä kärsii työpaikan aiheuttamasta henkisestä uupumuksesta. Työntekijöistä on siis nopeasti kehittymässä kertakäyttövälineitä, jotka voidaan työntää sivuun heti, kun he muuttuvat hyödyttömiksi.

Maatalouteen leikkauksia ?

Lehtitietojen mukaan  Karhinen ehdottaa maatalouteen tukien leikkauksia. Sellaiset tilat , joissa myyntitulot jäävät alle 20000 €uron, eivät saisi tukia. Leikkausten vaikutuksia ei ole lasketttu eikä arvioitu etukäteen. MT(Maaseudun Tulevisuus) tekemästä pyynnöstä Luken erityistutkija oli laskenut ja arvioinut, että tuloraja koskisi suuruusluokaltaan 57 % tiloista ja painottuisi viljatilohin.

------------------------------

Virkamiesten on helppo heittää kaikenlaisia lukuja, kun ei tarvitse välittää niiden merkitystä arjen elämään.

Epätieteellinen yliopistollinen oppikirja "Työelämän perustietoa"

Suomalainen lääkäriseura Duodecim on julkaissut "Työelämän perustietoa" - kirjan, joka on tarkoitettu mm. yliopisto-opetukseen. Ilmeisesti lääkäriseura on jo feministien valtaama, sillä Työelämän perustietoa -kirjassa palkkatasa-arvoa tarkastellaan vain feministien toimesta. Metsään mennään ja reippaasti.

Pari esimerkkiä:

Oikeistohallitus talousoppikouluun - tuottavuuden ja työllisyyden suhde

Kuvittelisi ex-yritysjohtaja Sipilän johtaman oikeistohallituksen tuntevat talouden käsitteet ja ymmärtävän niiden eroja sekä suhteita - vaan ei siltä näytä. Hallitus on perustellut alle 20 hengen yritysten irtisanomisehtojen helpottamista kärkenään työllisyyden paraneminen.  Pääministeri Juha Sipilä kertoi Iltalehden mukaan vielä keskiviikkona, että kyseessä on tärkeä askel työllisyysasteen nostamisessa 75 prosenttiin.

Toimialat eroavat toisistaan

Eri maiden kilpailukyvyn tai tuottavuuden vertailut ovat kestämättömällä pohjalla, koska eri maiden TOIMIALAPROFIILIT ovat erilaisia. Vertailut pitäisi suorittaa toimialakohtaisesti. Samasta syystä yleiset palkkaratkaisut ovat kyseenalaisia.

 

Suomen kansantalouden tuottavuuden kasvu

Ynnäilin Kansantalouden tilinpidon lukuja aikaväliltä 1860-2017 ja vertasin bruttokansantuotetta työtunteihin. Niistä pääsin siihen, että tuolla aikavälillä keskimääräinen tuottavuuden kasvu työtuntia kohden on ollut noin 2,12% vuotta kohden, mikä taassain on johtunut paremmista työkaluista, paremmista palkoista, paremmasta kaikesta. Kolmeen ajanjaksoon voisi tuon jakaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä